DE STICHTING (EXISTENTIE & TAKEN)

Waarom existeert de Stichting?

Giuseppe Verdi en Arrigo Boito

Zoals reeds aan de hand van de startpagina op de voorgrond is getreden, existeert de Internationale Giuseppe Verdi Stichting voornamelijk, om de tot Verdi’s erfenis behorende ontelbare handschriften ook voor toekomstige generaties te conserveren, en zo voor alle in zijn leven, oeuvre en werkzaam zijn geinteresseerde  personen, alsook de wetenschap, onderzoek en studiedoeleinden toegankelijk te maken. En tot deze erfenis behoort vanzelfsprekend  ook Verdi’s landgoed Sant’Agata bei Villanova sull’Arda (Provincie Piacenza) en daarnaast ook het in Busseto gelegen Palazzo Orlandi (Verdis eerste huis) dat alsmaar meer tot een ruine dreigt te vervallen en daarom dringend volledig gerestaureerd dient te worden.

Verdi erfenis te bewaren (conserveren) is echter uitsluitend mogelijk door het daarvoor creeren van meerdere professioneel ingerichte ruimtes waarin tevens sprake is van een voor handschriften geschikte klimatologische situatie. Deze ruimtes kunnen echter alleen ingericht worden, wanneer daarvoor een geschikt gebouw ter beschikking wordt gesteld waarin de ontelbare  handschriften (operaschetsen en complete operaontwerpen, de afschriften van door Verdi verstuurde brieven (Copialettere) contracten en alle brieven en documenten die aan hem geadresseerd werden, maar ook de brieven en dagboeken van zijn tweede echtgenote Giuseppina Verdi-Strepponi) alsmede de bibliotheek van de maestro ondergebracht kunnen worden.

 Daarvoor komt vanzelfsprekend ook de reeds genoemde Villa Sant’Agata (Villa Verdi) of ook het Palazzo Orlandi in aanmerking.  

Verder existeert de IGVS omdat zij in combinatie met de boven omschreven belangrijkste stichtingdoelstelling, meerdere projecten wil realiseren, zoals het opzetten van een nieuw internationaal meertalig Verdi studiecentrum (ook onderzoeks c.q. onderwijsinstelling met een prof. Bibliotheek) en  een Verdi - leerstoel. (Project 1 en 2 – menu homepage links)

En ook m.b.t. het  genoemde internationaal meertalig Verdi studiecentrum,  zou de Villa Sant’Agata een belangrijke toekomstgerichte rol kunnen vervullen, immers wat zou mooier en tevens aantrekkelijker zijn, wanneer een dergelijk centrum in Verdis huis zijn plaats zou kunnen vinden. Mooier en aantrekkelijker ook, omdat daardoor  niet alleen aangaande Verdi’s landgoed en eventueel in tweede instantie ook het Palazzo Orlandi een veel meer levendige functionaliteit ontstaat, maar ook omdat daardoor voor de internationale muziekwetrenschap en alle Verdi – geinteresseerden, nieuwe tot nu toe niet vermoedde mogelijkheden ontstaan, die alle huidige mogelijkheden zullen ovetreffen.

En dit meer levendige en  qua diversiteit gebruik kan zelfs nog verder uitgebreid worden wanneer het Bertelsmann  Concern als eigenaar van het Historisch Archief Ricordi en de stad Milaan ertoe geinspireerd kunnen worden om naast Verdi’s erfenis het wereldberoemde archief in Busseto te huisvesten. Daardoor namelijk zal Busseto dan niet meer alleen het proviunciestadje zijn wiens straten allemaal met de namen van beroemde componisten verbonden zijn, maar uit kunnen groeien tot een plaats die cultureel gezien tot de belangrijkste van Europa kan gaan behoren.  

Ook zou het boven geschetste, d.w.z. wanneer van een realisering sprake zal zijn, van groot economisch voordeel voor de volledige TERRA VERDI (aarde Verdi) zijn. Dat t..o.v. van een dergelijk voornemen  -dat is voor de Internationale Giuseppe Verdi Stichting vanzelfsprekend- tevens het in Parma gevestigde Istituto Nazionale di  Studi Verdiani en het in New York gevestigde American Institute for Verdi Studies betrokken moeten worden behoeft hier geen verder betoog. En hetzelfde geldt vanzelfsprekend ook voor de plaatsen Busseto en Villanova sull’ Arda alsmede de steden Cremona, Milaan, Parma, Piacenza en de regio’s Emilia Romagna en Lombardije, alsmede ook het nationale Ministerie van Cultuur.

Want alleen door een zoals op de startpagina reeds uiteen werd gezet, vertrouwensvolle samenwerking met alle personen, instituties en verenigingen die zich  Giuseppe Verdi, zijn leven, oeuvre en werkzaam zijn verbonden voelen en derhalve bereid zijn om zich in welke vorm dan ook met de doelstelling van de Internationale Giuseppe Verdi Stichting te vereenzelvigen... en dat met landsgrenzen buiten beschouwing latende als een dienst aan de wetenschap, het onderwijs en het culturele leven, zal het mogelijk zijn, de doelstelling zoals boven omschreven werd te stimuleren en de realiseren. Daartoe existeert de Int. G. Verdi Stichting.

Zurück zur Hauptseite Stiftung? (Klicke hier)