DE STICHTING (WEBSHOP)

VERDI - NI

De Nederlandstalige versie van deze tekst wordt zo spoedig als mogelijk hier gepubliceerd

Ten aanzien van allen die meer dan gemiddeld over het leven van Giuseppe Verdi geinformeerd zijn zal tevens bekend zijn, dat de maestro in de hoedanigheid van landgoedbezitter en grootmoedig gastheer, de kwaliteit van de keuken steeds buitengewoon belangrijk vond.

Ook de cacoaboon als basis voor het bereiden van uiterst attractive chocoladedesserts nam daarin een besondere plaats is. Zo bevinden zich in Verdi's archief dat zich -zoals bekend- in zijn Villa  Sant' Agata bevindt, meerdere dessertrecepten, waarvan enige na zijn dood in de openbaarheid geraakten omdat Barbarina Strepponi de zuster van Verdis echtgenote Giuseppina,  -zij stond als kokkin in Verdis Dienst- ze aan een bevriende bonbonmaker in Cremona had gegeven.

Of dat ooit eerder ook met instemming van de maestro had kunnen geschieden, kan helaas niet meer worden nagegaan.

Nochtans is de IGVS in het bezit van een van deze recepten, en zo is het idee ontstaan om aan de hand daarvan een uiterst atractief chocoladeprodukt international op de markt  te brengen.

Eevenals ten behoeve van de verkoop van wijn, olijfolie en boeken, komt ook een gedeelte van de winst welke ontstaat door de verkoop van de VERDI-NI ten goede voor het kunnen financieren van de projecten, waarover eenieder die dat wil zich d.m.v. onze homepage -navigatie links- kan informeren.

De IGVS zou zich verheugen wanneer personen welke gespecialiseerd zijn in het bereiden van chocoladedelicatessen met haar contact op zou willen nemen, om te zien en te helpen het idee succesvol te realiseren.

Voelt u zich aangesproken? Neem dan a.u.b. contact met het stichtingssecretariaat op. )Klik daarvoor hier.)

Der Naam VERDI - NI  is wettelijk beschermd

Terug naar de startpagina? (Klik hier)