HELPEN & ONDERSTEUNEN

Allgemene gift

Zoals uit de punten vorming stichtingskapitaal, financiering stichtingsactiviteiten en financiering stichtingsprojecten reeds blijkt, is het voor iedere ideele organisatie en dus ook voor de Internationale Giuseppe Verdi Stichting, alleen dan mogelijk de zich gestelde doelstelling te realiseren, wanneer zij daarvoor over de noodzakelijke middelen kan beschikken. Wanneer u zich derhalve als privépersoon, firma, cultuur- georienteerde organisatie of stichting voor kunt stellen onze stichting met een gift te ondersteunen, dan heeft u daartoe hier de mogelijkheid.

Alternatief bestaat ook de mogelijjkheid om voor een van de 10 projecten die de IGVS wil realiseren een gift over te schrijven. Ga daarvoor terug naar de startpagina en klik rechts boven op projectgebonden gift.

Als bewijs van grote erkenning en dankbaarheid ontvangt iedere gever voor zijn/haar gift een wonderlijke mooie facsimile van Verdis brief aan Emile Perrin von 28.05.1866 - Emile Perrin was in die tijd de directeur van de Oper te Parijs.

Mocht u in plaats van een gift, overwegen om de IGVS met een groter geldbedrag te ondersteunen, neem dan daarvoor a.u.b. contact met het stichtingsbestuur op.

Wählen Sie hier den Betrag aus, den Sie spenden möchten:

ohne Spendenquittung
inkl. Spendenquittung

‹ Terug naar de Startpagina