HARTELIJK WELKOM

op de homepage van de Internationale Giuseppe Verdi Stichting, ook de site voor allen die zich met Verdi's kunst en grote peroonlijkheid verbonden weten

 

Waarvoor staat de Int. Giuseppe. Verdi Stifting, waarom werd zij opgericht en welke is de doelstelling die zij wenst te verwerkelijken?

 De in 2007 in het leven geroepen stichting is een internationale,  op  Verdi‘s leven en werk georiënteerde Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI)  die zich het uitermate belangrijke doel heeft gesteld om de erfenis van de grote componist en tevens groot mens, Giuseppe Verdi ten opzichte van alle daarmee verbonden facetten te beschermen en tevens ook voor toekomstige generaties te bewaren en op onvoorwaardelijke wijze voor studiedoeleinden, onderzoek (musicologie) en alle andere geinteresseerden personen toegankelijk ter maken.

 Daarnaast streeft de stichting ernaar om diverse projecten te realiseren, zoals bijvoorbeeld het oprichten van een nieuw meertalig onderzoeks- en studiecentrum, een Verdi-leerstoel en het ook in andere talen vertalen en uitgeven van Verdi’s omvangrijke correspondentie.

 Verder streeft de stichting ernaar om op intensieve en vertrouwelijke wijze met alle personen en organisaties die zich met het werk van Giuseppe verbonden voelen samen te werken, maar zonder dat persoonlijke belangen en landsgrenzen daaromtrent een rol van betekenis vervullen.

Giuseppe Verdi en Arrigo Boito

 Alle verdere info's kunnen met gebruikmaking van de  navigatie links en rechts opgeroepen worden.

Wanneer u om welke reden dan ook met het stichtingsbestuur, een van de leden van de stichtingsraad of een of meerdere leden van het muziekwetenschappelijk curatorium contact op wilt nemen, klik dan hier om het contactformulier van uw gegevens en verzoek te voorzien. 

 Direct een E-mail sturen is ook mogelijk:
secretariaat@internationale-giuseppe-verdi-stichting.org