HARTELIJK WELKOM

U bevindt zich hier op de webpagina over het leven, persoonlijke kringen, compositiewerkplaats, archivering handschriften, oeuvre en erfenis van Giuseppe Verdi

Nu u beste lezer en geïnteresseerde de hoofdpagina van onze stichtingshomepage heeft kunnen bekijken en bestuderen, heeft u nu de mogelijkheid zich op uitvoerige wijze over Verdi's leven en kunstenaarsbestaan te informeren, om zo de maestro nog beter te leren kennen.

Zo kunt u door het aanklikken van de bij de linkernavigatie behorende buttons alles over Verdi's leven, persoonlijke kringen, compositiewerkplaats, de plaatsen alwaar zijn handschriften worden bewaard (compositieschetsen en brieven) vinden. Verder kunt u zich er tevens over zijn jeugdwerken, volledig opera-oeuvre, alsook over de opera's die hij aan een revisie heeft onderworpen informeren, En tenslotte kunt u zich op de hoogte stellen over de maar liefst 7 versie's van Don Carlos.

Door middel van de navigatie rechts kunt u zich informeren over de opera's waarvoor Verdi balletmuziek geschreven heeft, over de -helaas- nooit tot stand gekomen grote opera Re Lear (King Lear) over zijn volledig geestelijk oeuvre, zijn strijkkwartet en cantates en de ongeveer 30 liederen voor piano en sopraan of tenor, alsmede enkele kleine werkjes voor piano.

Besloten wordt de rechter-navigatie met informatie over Instituten, Verdi-specialisten, Verdi-verenigingen en een uitvoerige bibliografie. En tenslotte is het mogelijk zich te informeren over actueel verschenen literatuur en wat er doorgaans verkrijgbnaar is, adresseen van in Verdi gespecialiseerde antiquariaten, informatie over operatijdschriften en een adreslijst van de klassieke vakhandel. (CD / DVD)

Het bestuur van de Internationale Giuseppe Verdi Stichting wenst u veel vreugde en plezier met het bestuderen van haar homepage. En mocht deze vreugde / dit plezier u ertoe inspireren de grote taak die de stichting zich gesteld heeft met een vrijwillige gift te ondersteunen, klik dan hier. Hartelijk Dank!

Wilt u nogmaals de hoofdpagina van onze stichting raadplegen, klik dan hier.

Eine der ca. 50 Räüme der Villa Sant' Agata)